#Маягтын нэрМаягт (PDF)МАЯГТ (XLSX)
1Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тайланМаягт ОҮИТБС-1Маягт ОҮИТБС-1
2Газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн улс болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, хураамж, зардлын тайланМаягт ОҮИТБС-2Маягт ОҮИТБС-2
3Орон нутгийн төсөвт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс төвлөрүүлсэн барьцаа, албан татвар, хураамжын орлогын тайланМаягт ОҮИТБС-3Маягт ОҮИТБС-3
4Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын төсөв, төрийн байгууллагад төвлөрүүлсэн татвар албан татвар, хураамжийн болон бусад орлогын тайланМаягт ОҮИТБС-4Маягт ОҮИТБС-4
5Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын нэгдсэн тайланМаягт ОҮИТБС-5Маягт ОҮИТБС-5
6Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн орлогын нэгтгэлийн тайланМаягт ОҮИТБС-6Маягт ОҮИТБС-6